Geneeskundige Alternatieven

Integrale Geneeskunst - Wie Biedt Wat?!

Deze webzaait, deze rubriek, is een puzzeltocht.
Hebben we oplossingen voor elkaar, waar we zelf geen oplossingen hebben?
Specifiek: kunnen we gebruik maken van ... geneeskundige alternatieven.
Wie heeft wat te bieden, en wat heeft dat te bieden?

DEZE WEBZAAIT WORDT OPNIEUW INGERICHT.
LEES VERDER

De bedoeling is dat een interactieve (Drupal) samenwerkwebzaait ontstaat.
OpenAtrium biedt daarvoor een mooie uitwerking van intranet via internet.
Er is een uitstekende server aangeboden door een goede hartelijke  sponsor.
Het wachten is nu nog op hulp voor het opzetten van die nieuwe webzaait.

De eerste oplossing is een rubriek van Vraag en Antwoord.
Inbreng is hier te bieden.
De oplossingen zijn hier te vinden.
Oplossingen zijn hier te zoeken (geen oplossing gevonden? Stuur die zelf in.).

Waarom geneeskundige alternatieven: “farmaceutische middelen zijn toch getest?”
Waarom geneeskundige alternatieven: “traditionele middelen zijn eeuwen bewezen!”
Waarom geneeskundige alternatieven: “geneesmiddelen zijn toch de oplossing?”
Waarom geneeskundige alternatieven: “die nieuwe techologieŽn zijn toch onbekend?”

In mijn opleiding tot arts leerde ik veel over wat de geneeskunde ons kan bieden.
Erna (pas) leerde ik meer over de enorme winsten van farmaceutische bedrijven.
Eerder (al) wist ik dat er veel andere geneeswijzen zijn; de meeste werken al eeuwen.
Vanuit de nieuwe inzichten zijn de oude geneeswijzen steeds beter te begrijpen.

Deze webzaait is bedoeld om onszelf weer gezonde vragen te kunnen stellen.
Zijn er alternatieven voor “verdienen aan ziekte?”, jazeker.
Kunnen we de kruiden gebruiken waarvan de geneesmiidelen gemaakt zijn? Jawel.
Is het nodig, handig, verstandig om medicijnen te gebruiken? Soms, vaak, niet.

Er zijn veel geneesmiddelen die zijn afgeleid van planten.
Soms, lang niet altijd, zijn de farmaceutische preparaten meer effectief (=/= beter).
Veel andere geneeswijzen bieden echter goede gezonde alternatieven.
Die andere geneeswijzen gaan op een andere manier om met ons lichaam.

  Laten we een paar voorbeelden bekijken:

Er worden veel pillen verkocht die heten te werken tegen depressie.
Vanuit de oude geneeswijzen, is depressie ‘vermoeidheid van de ziel’; “zieligheid”.
Daar wordt er van uitgegan dat depressie optreeds als jij jouw bezieling niet beleeft.
Geneesmiddel is dan niet medicatie, maar een be-zielde manier van leven; bezieling.

Er worden ook heel veel pillen verkocht tegen angsten.
Vanuit de oude geneeswijzen worden angsten begrepen als een onjuiste verwachting.
Daar wordt de oplossing niet gezocht in het verdoven van jet vermogen tot denken.
In plaats daarvan wordt die ‘verwachting’ opgezocht, opgelost en angst voorkomen.

Er worden ook veel pillen verkocht tegen te hoge bloeddruk.
Vanuit de oude geneeswijzen wordt dat beschouwd als een te hoge werklast.
Het komt voor bij mensen die onder een, relatief, te hoge druk lijken te leven.
De oplossing wordt daar dan gezocht, en gevonden, in het kunnen ont-spannen.

Er worden veel pillen verkocht tegen ademhalingstekort; “bronchiospasmolytica”.
Vanuit de oude geneeswijzen gaat het om ‘een spasme van het vegetatieve systeem’.
Die geneeswijzen richten zich daarom vooral op ontspannen van het spasme.
Veel verschillende geneeswijzen bieden daartoe veel verschillende technieken.

  Er zijn heel veel meer voorbeelden van gebruikelijke pillen en middelen te geven.
  Voor elk van die pillen is in de bijsluiter een uitleg voor gebruik te vinden.
  Minder gemakkelijk is na te gaan van welke planten het product gemaakt is.
  Slechts zelden is te zien hoe de aandoening met onze leefstijl is verbonden.

Vandaar deze vraagbaak.
het gaat niet alleen om een inventarisatie van beschikbare bruikbare alternatieven.
Het gaat er ook om, de achtergronden van genezing en gezondheid yte begrijpen.
Als andere geneeswijzen op een andere manier genezen, dan helpen die ons om het functioneren van ons lichaam beter te begrijpen.
Maar dat laatste is juist nodig om onze eigen gezondheid te kunnen verzorgen.

Het gaat erom oplossingen te vinden die je zelf ook direct kan gebruiken.

  Immers, als Yoga in de praktijk het beste is tegen hoge bloeddruk ...
  ... waarom is dat niet iets wat artsen in hun opleiding leren?
  Als blijkt dat het natuurlijke product minder bijwerking heeft dan ‘het preparaat’ ...
  ... waarom wordt het natuurproduct dan niet standaard gebruikt?

Het antwoord is eenvoudig: veel mensen verdienen aan ziekte.
Zolang aan ziekte verdient wordt, houdt dat ziekte in stand.
De oplossing ligt erin om te weten uit welke alternatieven je ZELF kan kiezen.
Vandaar dan ook deze webzaait, met geneeskundige alternatieven.

Elke mens is souverein, want elke mens heeft Vrije Keuze.
Elke gezonde mens is autonoom; anderen kunnen niet voor je kiezen.
Elke vrije mens heeft eigen wilsbeschikking; de tegenhanger (‘slavernij’) is verboden.
Die autonome vrije keuze,kan je ook voor je eigen lichaam en gezondheid gebruiken.

Je hebt een wereld aan geneeswijzen om uit te kiezen.
Maar ... dat kan pas kiezen als je weet dŗt je kan kiezen
.
Je kan kiezen om verschillende behandelaren/geneeswijzen zelf te kennen.
Dat kan ook kiezen om verschillende behandelvormen/effecten te leren begrijpen.

Als ademhalingstekorten worden opgelost door ‘spierverslappers’ in de luchtwegen,
is dan de reden voor dat spierspasme (die spierkramp) zelf mischien oplosbaar?
Acupunctuur, Yoga, Orthopaedie en veel andere behandelwijzen menen van wel.
De effectiviteit van hun oplossing laat zien dat ze daadwerkelijk iets kunnen bieden.

Wat? Dat is de bedoeling van deze webzaait.
Wat zijn de alternatieven die er zijn te vinden?
Waardoor is te begrijpen dat ze kunnen werken.
Vooral: in welke mate zijn ‘middelen’ (“handel”) door methoden (“kennis”) te vervangen?

De webzaait in de huidige vorm is niet bedoeld als ‘oplossing’ (‘middel’).
De webzaait is bedoeld om te zijn dat wat ze wil bieden (‘methode’).
De webzaait is een open uitnodiging om gezondheid beter te leren begrijpen.
De webzaait biedt, als instrument: het vergelijken van middelen ‘die werken’.

Bijvoorbeeld: de meeste geneesmiddelen werken in op het vegetatieve systeem.
Dat doen yoga, homeopathie, acupunctuur en veel andere bahandelingen ook.
Die andere behandelingen zoeken meestal de oorzaak, en lossen die dan op.
Daarmee is het probleem, ook voor de toekomst, verder te voorkůmen.

Vandaar de titel voor deze afdeling: alternatieven.integralegeneeskunst.org.

"Wie heeft Wat te Bieden?!"
Wat heb je te bieden?

Deze webzait is niet voor ‘alternatievelingen’, ‘escapisten’..
Deze webzaait is er voor allen die zelf uit alternatieven willen kunnen kiezen.

NavLeft NavUp NavRight
[Geneeskundige Alternatieven] [Vraag en Antwoord] [Alternatieven] [Eigen Inbreng] [Cursusaanbod]