Medicatie

“Medicatie’ is de enorme groep van producten die wordt verkocht om - zegt men - mensen beter te maken.
In de praktijk maken veel medicijnen mensen slechter - door te verwachten onverwachte bijwerkingen.
De enigen die er stelselmatig beter van worden zijn de eigenaars van de (Forune Top 10) bedrijven.
Dat wordt vooral gedaan door natuurproducten te patenteren; en daardoor te monololiseren.

Veel mensen hebben geen enkel besef wat medicatie is en waarom het gebruikt wordt.
De dokter schreef ze wat voor, met een recept hoe het te gebruiken’.
De website voor informatie over medicatie ‘is voor gewone mensen niet te begrijpen’.
De aanduiding waarvoor een medicijn wordt gebruikt is vaak te algemeen; en vaak ontbrekt de uitleg waarom/waarop het specifiek zou werken.

Het gevolg is dat “Medicatie” vaak uitkomt op “Magisch Denken”.
De gebruikers gaan er van uit dat het middel iemand beter maakt, en gebruiken het vanuit die behoefte.
Ze denken vaak niet verder na; dat medicatie meestal vergif is - gebaserd op een filosofie van ‘bestrijding van ziekte’ - en dat teveel gebruik schadelijk is voor het lichaam.,
Daarnaast kan het zijn dat in de beleving van de gebruiker de functie van het ene medicijn met het andere verward wordt; waardoor het verkeerde medicijn gebruikt wordt.

  Een voorbeeld: een oudere man met longontsteking en hoesten kreeg medicatie.
  Ondermeer een ‘ademverbeteraar’, ‘slijmoplosser’, ‘hoestoplosser’, en ‘plaspil’.
  In de ogen van de familie was het een goed idee om de plaspil te geven bj hoesten.
  “Immers, kortademigheid en hoesten dat lijkt toch zowat hetzelfde?”

Het verhaal wordt heel anders wanneer het effect van de medicatie wordt beschreven.
Een ‘ademverbeteraar’ is dan een ‘luchtwegverlammer’,’en een ‘plaspil’ is een ‘nierlekmaker’..
Daaardoor wordt direct duidelijk dat strijd tegen ziekte is een strijd tegen het (jouw) lichaam.
Dat vraagt om een overstap van ‘verdienen aan ziekte’ naar ‘investeren in gezondheid’.

  Die overstap zal NIET worden gemaakt door degenen die aan ziekte verdienen.
  Die overstap zal ook niet worden gemaakt door al degenen die indirect aan hèn verdienen.
  Medicijnproducenten, behandelaars, verzekeraars en regering zullen die stap niet maken.
  Het is aan degenen die willen investeren in gezondheid, om die stap zelf te nemen.

Het daarom zaak om te begrijpen wat de ‘geneesmiddelen’ doen voor je lichaam.
Bestrijden ze ziekte? Of ondersteunen ze genezing?
Zijn ze bedoeld om te verdienen aan ziekte? Of om ziekte te voorkómen?
Als ze een strijd aangaan met je lichaam, wat zijn dan je alternatieven?

Daarvoor is een overzichtstabel nodig.
Voor ELK medicijn is het nodig te begrijpen wat het effect is op je lichaam.
Daarnaast is nodig om te begrijpen wat de bedoelingvan het effect is.
En tenslotte is het zaak om te weten wat van nature dat effect in je lichaam teweegbrengt.

Bijvoorbeeld:

 1. middelen tegen hoge bloeddruk verlammen je hartpompfunctie.
 2. De gedachte is dat je hart daardoor minder pompt.
 3. Het alternatief is dat je leert om zelf te ontspannen.
 4. Het bewezen betere gezondere alternatief is ... yoga.

Voor allerlei medicatie is zo een lijst van alternatieven te vinden.
Het is zaak om zelf, samen, zo’n lijst te maken.

NavLeft NavUp NavRight
[Geneeskundige Alternatieven] [Vraag en Antwoord] [Alternatieven] [Denkwijzen] [Opleidingen] [Behandelingen] [Medicatie] [Eigen Inbreng] [Cursusaanbod]